Prima de relocare

Social

De primă de relocare beneficiază șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.
Cuantumul primei de relocare reprezintă 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei.
Pentru a beneficia de primă de relocare care se acordă la cerere, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să fie înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ;
  • să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12
    luni ;
  • veniturile nete lunare realizate ce către acestea în situația în care sunt persoanele
    singure, sau împreună cu familiile acestora, să nu depășesc suma de 5.000 lei/lună;
  • În situația în care angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.
    Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.