Sprijin pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane peste 50 de ani

Social

Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 încadrează în muncă,pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr.240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și sunt înregistrați ca șomeri în evidențele AJOFM Satu Mare, primesc lunar pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minim 12 luni.Suma prevăzută se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și nu se cumulează, pentru același angajat cu subvenția care se acordă în baza art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
De aceleași sume pot beneficia și cetățenii români cărora le-au incetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților
anterior termenelor prevăzute, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art55 lit b), art.56 alin. (1) lit.d) și e) și art.65 din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.