Sprijin pentru angajatorii care încadrează în muncă tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani

Social

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minim 12 luni.
Suma prevăzută se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează pentru același angajat cu subvențiile care se acordă în temeiul art.80 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților
anterior termenelor prevăzute, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare da data încetării contractelor individuale de muncă, dacă incetarea acestora a avut loc în temeiul art.55 lit.b),art.56 alin.(1) lit.d) și e) și art.65 din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.