Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

Social

29 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. Proba scrisă va începe la ora 9:00, în două centre de concurs organizate în Satu Mare, cu respectarea tuturor
măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea probei scrise s-au înscris 420 de candidați, dintre care 46 provin din promoția curentă. Centrele de concurs sunt organizate la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare pentru catedrele de profesor și cele de instruire practică, respectiv la Școala Gimnazială „Grigore
Moisil” Satu Mare pentru învățătoare și educatoare.
Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național de
Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro . În județul Satu Mare, candidații înscriși la concurs susțin proba scrisă la 46 de discipline.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul inspectoratului școlar,dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro . Contestațiile se depun la sediul inspectoratului școlar județean sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea
rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum
și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.