Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ

Social

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, s-a desfășurat miercuri, 22 iulie, începând cu ora 10:00. Pentru candidații din județul Satu Mare,examenul a avut loc la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”.
Au fost admiși la proba scrisă 120 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Dintre cei 120 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 114. Nu s-au prezentat la examen 6 candidați. Conform metodologiei de examen, care permite acest lucru, 8 candidați au decis să se retragă din motive personale. Nu s-au înregistrat cazuri de persoane cu
temperatura peste 37.3 grade Celsius.
În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 106 lucrări scrise. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro . Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea
rezultatelor, până la ora 20:00 și în data de 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate astăzi, 22 iulie, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe pagina web subiecte.edu.ro.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ,
cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.