Informare cu privire la activitatea Politiei Locale – Decembrie 2019

Social

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează: 

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de situația operativă pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se colaborează instituțional cu Poliția municipiului Satu Mare. În acest cadru s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi.
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare unităţile şcolare, arondate instituţiei noastre conform ,, Planului Unic de Măsuri – privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preşcolar”, în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţíi ; 
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis”, ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule. 
 • în cursul lunii decembrie au fost ridicate 50 de autoturisme staționate neregulamentar conform art. 143 din Regulamentul la H.G.1391/2006;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 54 de persoane, şi aplicate 23 sancţiuni contravenţionale. 
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 7 vehicule, fiind aplicate somaţii. Din constatările anterioare, 14 au fost ridicate de către proprietari, iar pentru 74 de vehicule sunt în derulare procedurile legale. 
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 19 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza H.C.L. Nr. 6/31.01.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, pe raza municipiului Satu-Mare au fost desfăşurate 3 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate din această instituţie, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, ocazie cu care s-au strâns 2 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 2 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: trecerile la nivel de cale ferată de pe străzileC.S. Anderco, C.A. Rosetti, Griviței, Piața 25 Octombrie, etc.;
 • s-a asigurat ordinea și liniștea publică la sala de sport de pe str. Ady Endre cu ocazia desfășurării a patru meciuri de baschet;
 • în colaborare cu lucrători din cadrul I.T.P.F. Satu Mare au fost organizate acțiuni în piețe, pentru depistarea persoanelor care comercializează țigări de contrabandă, fiind ridicate în vederea confiscării 122 de pachete țigări;
 • în cursul lunii decembrie au fost constatate 7 infracțiuni (furt din magazin, conducere unui autovehicul în stare de ebrietate, comercializare de materiale pirotehnice) persoanele fiind predate pentru continuarea cercetărilor;
 • s-a menţinut ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării următoarelor manifestări: Ziua Națională a României, „Aleargă sau pedalează cu Moș Crăciun”, Dezvelirea Monumentului Rezistenței Anticomuniste, precum şi la focurile de artificii din data de 31.12.2019;
 • s-a acordat sprijin firmelor Roverde SRL, Diferit SRL , Electrica S.A. și A.D.P. prin eliberarea carosabilului sau parcărilor din zona de lucru de pe domeniul public al municipiului Satu Mare;

2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

În luna decembrie 2019 s-au aplicat 632 sancţiuni contravenţionale din care 191 au fost cu avertisment şi 441 cu amendă în valoare totală de 138.035 lei, din care:

• la HCL 33/2011 – privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar – gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 151 sancţiuni contraveţionale din care 50 cu avertisment şi 101 cu amendă în valoare totală de 19.200 lei, în general pentru:
‒ neîntreţinerea terenurilor şi a spaţiilor publice şi administrarea necorespunzătoare a domeniului public şi a fondului locativ (3 sancţiuni contravenţionale);
‒ neîntreţinerea curăţeniei, conservarea şi protecţia mediului înconjurător (67 sancţiuni contravenţionale);
‒ staţionarea vehiculelor în locuri nepermise (69 sancţiuni contravenţionale);
‒ nerespectarea ordinii şi liniştii publice (10 sancţiuni contravenţionale);
‒ creşterea de animalelor în intravilanul Municipiului Satu Mare (2 sancţiuni contravenţionale);

• la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 122 sancţiuni contravenţionale din care 8 cu avertisment şi 114 cu amendă în valoare totală de 45.600 lei, în principal pentru:

‒ săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice (3 sancţiune contravenţională);
‒ apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (21 sancţiuni contravenionale);
‒ atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (73 sancţiuni contravenţionale);
‒ refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului (1 sancţiune contravenţională);
‒ consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani (4 sancţiuni contravenţionale);
‒ tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă (9 sancţiuni contravenţionale);
‒ tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora (1 sancţiune contravenţională);
‒ neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie (10 sancţiuni contravenţionale);

• la HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 34 sancţiuni contravenţionale din care 14 cu avertisment şi 20 cu amendă în valoare totală de 4.400 lei;
• la Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională;
• la Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale;
• la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 319 sancţiuni contravenţionale din care 114 cu avertisment şi 305 cu amendă în valoare totală de 68.795 lei;

• la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale din care 1 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 40 lei;

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI

Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 380 din care 377 au fost telefonice şi 3 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.

De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 486 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 13 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.