Admiterea în învățământul liceal, pentru anul școlar 2020-2021

Social

Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal, a absolvenților clasei a VIII-a, au fost publicate pe pagina web www.admitere.edu.ro . Situația la nivelul județului Satu Mare se
prezintă după cum urmează:
Au fost repartizați 1429 de elevi în învățământul liceal, din care 994 la filiera teoretică și 435 la filiera tehnologică.
Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate: 240 de elevi la filiera vocațională,15 elevi pe locurile speciale pentru candidații de etnie romă, 4 elevi pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES).

Au ocupat locuri în învățământul liceal din județul Satu Mare 19 elevi proveniți din alte județe, care prin înscriere au avut această opțiune. 41 de elevi din județul Satu Mare au fost repartizați în învățământul liceal în alte județe.
Conform calendarului admiterii în învățământul liceal, în perioada 13-20 iulie candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor la care au fost repartizați. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva cazurile speciale apărute după
etapa de repartizare computerizată. 232 de elevi din județul Satu Mare nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în
următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat la admitere şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea se va face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, ce va fi publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.

În acest moment, la nivelul județului Satu Mare, sunt 41 de locuri neocupate în urma admiterii computerizate la învățământul liceal tehnologic, respectiv 26 de locuri neocupate în urma admiterii specifice în învățământul liceal vocațional.
Admiterea în învățământul profesional, pentru anul școlar 2020-2021
În prima etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021, situația la nivelul județului Satu Mare se prezintă după cum urmează:
Au fost admiși, în urma desfășurării procedurii de admitere, 712 elevi, din care 119 la învățământul profesional dual. Au fost admiși, de asemenea, 26 de elevi pe locurile speciale pentru candidații de etnie romă și un elev pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES).
Conform calendarului admiterii în învățământul profesional și învățământul dual, în perioada 13- 20 iulie candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele unităților de învățământ la care au fost declarați admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de
admitere va rezolva cazurile speciale apărute după prima etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul dual.
În acest moment, la nivelul județului Satu Mare, sunt 432 de locuri neocupate în învățământul profesional, din care 87 la învățământul dual. A doua etapă de admitere se va desfășura în perioada 24 iulie – 4 august 2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.