Informații utile pentru absolvenții promoției 2020

Social

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se ințelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minim 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj în cuantum de 250 lei/lună, pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza căreia își au domiciliul,în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.
Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr.76 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul
de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învățământul liceal.
Elevii care nu au situația școlară incheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență,dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învătământ.
În cazul absolvenților de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licență,dacă persoana promovează examenul de licență în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt:
 Carte de identitate;
 Acte de studii/Adeverință eliberată de la secretariatul instituției școlare care atestă absolvirea;
 Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații,că persoana nu are restricții medicale care o împidică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împidică să presteze o anumită muncă.
Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenților școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1500 lei).Plata se efectuează în două tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook