Informare cu privire la activitatea politiei locale – martie 2020

Social

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului, după cum urmează:

 • s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 5 sectoare din oraş în funcţie de situația operativă pentru asigurarea liniştii şi siguranței publice în municipiu;
 • pentru îmbunătăţirea sistemului de siguranţă publică în municipiul Satu Mare se colaborează instituțional cu Poliția municipiului Satu Mare. În acest cadru s-a intervenit în diverse situaţii, cum ar fi: aplanarea unor scandaluri în localuri publice sau imobile cu destinaţie de locuinţă, constatarea de infracţiuni cu violenţă sau furturi;
 • au fost incluse în itinerariile de patrulare unităţile şcolare, arondate instituţiei noastre conform ,, Planului Unic de Măsuri – privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preşcolar”, în vederea menţinerii ordinii şi siguranței publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situaţiile apărute fiind soluţionate cu promptitudine;
 • s-a asigurat permanent paza şi ordinea publică la obiectivele de interes local : Primăria Municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic, Grădina Romei, Pasajul pietonal Corneliu Coposu şi Parcul Libertăţii ;
 • au fost supravegheate periodic terenurile de joacă amenajate în municipiul Satu Mare;
 • s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au oprit autovehiculele în alte locuri decât cele special amenajate, pe spaţii verzi, pe terenuri destinate spaţiului verde, în zone cu regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcare, în curţi, sau au circulat cu autovehiculele pe un sector de drum unde este amplasat indicatorul rutier „Accesul interzis”, ori nu au respectat indicatoarele rutiere referitoare la masa maximă autorizată ori traseul aprobat, etc. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni pietonilor care au traversat strada prin loc nepermis ori pe culoarea roşie a semaforului, bicicliştilor care circulau pe sectoare de drum interzise circulaţiei bicicletelor sau nu erau echipaţi corespunzător, mopediştilor şi căruţaşilor care nu respectau prevederile legale referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule;
 • s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare şi de combatere a acestui fenomen, fiind depistate 114 de persoane, şi aplicate 46 sancţiuni contravenţionale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 5 vehicule, fiind aplicate somaţii. Din constatările anterioare, 12 au fost ridicate de către proprietari, iar pentru 73 de vehicule sunt în derulare procedurile legale;
 • în zilele de miercuri şi duminică au fost întreprinse activităţi pentru combaterea comerţului stradal neautorizat din zona Pieţei de Vechituri, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind îndrumate în incinta pieţei, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri;
 • au fost executate 8 mandate de aducere emise de instanţele de judecată sau de Parchet, pe numele persoanelor care domiciliază în raza de competenţă a Poliţiei Locale;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza H.C.L. Nr. 6/31.01.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, pe raza municipiului Satu Mare au fost desfăşurate 6 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate din această instituţie, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, ocazie cu care s-au strâns 3 metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie 4 persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost: str. Oituz, str. Oituz, Piața Libertății,etc.;
 • În cursul lunii februarie au fost constatate trei infracțiuni (furt, două tâlhării) și două infracțiuni de către patrulele mixte ( conducere sub influența băuturilor alcoolice și deținere de substanțe etnobotanice ) făptuitorii fiind reținuți și predați pentru continuarea cercetărilor;
 • s-a acordat sprijin firmelor Roverde SRL, Diferit SRL , Electrica S.A. prin eliberarea carosabilului sau parcărilor din zona de lucru de pe domeniul public al municipiului Satu Mare;
 • în cursul lunii februarie au fost ridicate 51 autoturisme staționate neregulamentar, conform art. 143 din Regulamentul la H.G.1391/2006;
 • pe parcursul nopții dar nu numai, persoanele vulnerabile au fost îndrumate sau conduse la Adăpostul de noapte, iar pentru persoanele găsite căzute, a fost solicitată Ambulanța, care i-a transportat pentru îngrijiri la Spitalul Județean;
 • atenție deosebită s-a acordat depistării vehiculelor de mare tonaj care circulă pe străzile din municipiu, un număr de 81 conducători auto care nu dețineau Autorizație de tranzit au fost sancționați contravențional;
 • zilnic au fost verificate digurile râului Someș, pentru menținerea ordinii și curățeniei în aceste locuri precum și la locul de picnic;
 • cu ocazia verificărilor efectuate pe linia respectării prevederilor O.U.G. nr.1/1999, privind starea de asediu și starea de urgență coroborate cu prevederile Ordonanțelor Militare emise de ministrul Afacerilor Interne au fost aplicate un număr de 337 sancțiuni în valoare de 451.400 ron.
 • la solicitarea asistentului social din cadrul UPU, au fost identificate mai multe persoane internate aici și au fost căutați la domiciliu aparținătorii persoanelor care nu au putut fi anunțați altfel;
 • la solicitarea I.S.U. Satu Mare în 3 cazuri s-a acordat sprijin pentru fluidizarea traficului sau izolarea perimetrului unde au acționat.

2. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

În luna martie 2020 s-au aplicat 1.229 sancţiuni contravenţionale din care 295 au fost cu avertisment şi 934 cu amendă în valoare totală de 660.115 lei, din care:

 la HCL 33/2011 – privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar – gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 219 sancţiuni contraveţionale din care 81 cu avertisment şi 138 cu amendă în valoare totală de 29.400 lei, în general pentru:

 • neîntreţinerea terenurilor şi a spaţiilor publice şi administrarea necorespunzătoare a domeniului public şi a fondului locativ (17 sancţiuni contravenţionale);
 • neîntreţinerea curăţeniei, conservarea şi protecţia mediului înconjurător (110 sancţiuni contravenţionale);
 • staţionarea vehiculelor în locuri nepermise (73 sancţiuni contravenţionale);
 • nerespectarea ordinii şi liniştii publice (16 sancţiuni contravenţionale);
 • creşterea de animalelor în intravilanul Municipiului Satu Mare (3 sancţiuni contravenţionale);

• la Legea 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 196 sancţiuni contravenţionale din care 9 cu avertisment şi 187 cu amendă în valoare totală de 75.950 lei, în principal pentru:

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice (13 sancţiune contravenţională);
 • apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (37 sancţiuni contravenionale);
 • atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte (84 sancţiuni contravenţionale);
 • alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat (1 sancţiune contravenţională);
 • pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine (1 sancţiune contravenţională);
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani (13 sancţiuni contravenţionale);
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice (9 sancţiuni contravenţionale);
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă (26 sancţiuni contravenţionale);
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora (3 sancţiune contravenţională);
 • refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu (6 sancţiune contravenţională);
 • neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie (3 sancţiuni contravenţionale);

• la HCL nr. 263/2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare s-au aplicat 20 sancţiuni contravenţionale din care 7 cu avertisment şi 13 cu amendă în valoare totală de 2.600 lei;

• la Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale din care 1 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 1.000 lei;

• la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, s-a aplicat 1 sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 1.000 lei;

• la Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, s-au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale din care 10 cu avertisment şi 4 cu amendă în valoare totală de 4.500 lei;

• la H.G.1391/2006 privind circulaţia pe drumurile publice s-au aplicat 429 sancţiuni contravenţionale din care 161 cu avertisment şi 268 cu amendă în valoare totală de 93.015 lei;

• la O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români s-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare totală de 550 lei;

• la O.U.G. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență s-au aplicat 340 sancţiuni contravenţionale din care 25 cu avertisment şi 315 cu amendă în valoare totală de 452.100 lei;

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI

Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la sătmăreni se ridică la 322 din care 316 au fost telefonice şi 6 reclamaţii scrise. După verificări, cele care s-au confirmat au fost soluţionate dar au existat şi reclamaţii nefondate.

De asemenea, în cadrul dispeceratului de la Serviciul Supraveghere Video au fost 485 de autosesizări şi au fost predate reprezentanţilor I.P.J. Satu Mare 8 înregistrari video necesare soluţionării unor cauze de natură contravenţională sau penală.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook