Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale având drept scop dezvoltarea locală și cetățenia activă, cooperare și solidaritate socială.Legea nr.219/2015 reglementează sectorul economiei sociale și are ca obiective creșterea calitativă și cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul intreprinderilor sociale de inserție și a întreprinderilor sociale.Intreprinderea socială de […]

Continue Reading